Daily Archive: February 22, 2020

0

Mieling Basa Indung Sadunya di SMKN 15 Bandung

Sapertos nu kauninga ku urang sadayana, poe kamari Jumat, 21 Februari mangrupa hiji poe nu miboga makna pikeun basa-basa daerah nu aya di sakuliah dunya kusabab dipieling salaku poe Basa Indung sadunya. Ieu hal...